OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "LIDERGRUPP"

Status:
Active
PSRN:
1186027012082
Registration date:
26.12.2018
ITN:
6027195213
RRC:
602701001
Legal address:
180017, Pskovskaya region, city Pskov, street Rabochaya, ДОМ 7, ОФИС 21

Director

StartDate EndDate Name Post
29.12.2018 VINOGRADOV MIKHAIL VLADIMIROVICH ITN 602714572797 DIREKTOR

You may also be interested in