PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE

Status:
Closed 15.06.2007
RESPONSE LE
PSRN:Primary State Registration Number
1026600008401
Registration date:
21.12.2002
ITN:Individual Taxpayer Number
6662075136
RRC:Registration reason code
666201001
Legal address:
620913, Sverdlovskaya region, city Ekaterinburg, kilometer Sibirskii trakt 21, 1, 11

Director

Employees of PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE having right to sign documents

Predsedatel
FEDOROVA MARINA NIKOLAEVNA ITN 667205960584
Other names(?): MOROZOVA MARINA NIKOLAEVNA  FEDOROVA MARINA NIKOLAEVNA 

Revew employees history records

Authorized capital and list of owners of PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE

Company PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE declared followed economic activities

Registration in Pension Fund

Registration detail of PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE in Russian Pension Fund

Number:
075032021213
Date:
01.12.1998
Code:
075032
MANAGEMENT OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR Oktyabrsky district of Bratislava

Registration in Social Insurance Fund

Registration details of PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE in Russian Social Security Fund

Number:
660626023166151
Date:
01.03.2007
Code:
6615
BRANCH № 15 STATE INSTITUTIONS - Sverdlovsk regional branch of the Social Insurance Fund of the Russian Federation

Assignee

Company PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE does not have any known assignee.

Predecessor

Company PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE does not have any known predecessor.

Depended companies

Company PROFSOYUZNAYA ORGANIZATSIYA FEDERALNOGO GOSUDARSTVENNOGO UNITARNOGO PREDPRIYATIYA "SVERDLOVSKOE" PO PLEMENNOI RABOTE is not founder of any other ogranization.


You may also be interested in